Bel: (079) 593 1217

Jens Haarden Onderhoud & Service abonnementWanneer u een haard of kachel bij ons aanschaft en door ons laat installeren
kunt u gebruik maken van ons Onderhoud & Service abonnement.


Uw hout of gashaard wordt dan regelmatig en deskundig onderhouden.
Zo kunt u op een veilige manier genieten van de haard of kachel.

 

1. Abonnement

• Het abonnement treedt in werking nadat de eerste schoonmaak/inspectiebeurt aan het desbetreffende toestel
  door onze monteur is uitgevoerd. Vervolgens wordt het abonnement steeds voor een kalenderjaar verlengd.
• Jens Haarden BV behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen een abonnement te weigeren,
  niet te verlengen of te beëindigen evenals het recht  om deze regeling, indien de noodzaak daarvan mocht blijken, te wijzigen.
• Het abonnement komt bij verhuizing, na schriftelijke opgave, te vervallen.

2. Werkwijze

De haard wordt schoongemaakt en gecontroleerd.
• Het abonnement is exclusief de materialen.
• De materialen zullen dus ten allen tijde apart in rekening worden gebracht, tenzij het een nieuw en door ons
  geplaatst toestel betreft en e.e.a. nog onder de garantie valt.
• Er zal jaarlijks contact met u opgenomen worden om een afspraak te maken voor het onderhoud, zodat u hier
  tijdig rekening mee kunt houden.
• Het abonnementsbedrag zal iedere keer na het bezoek in rekening worden gebracht.
• U kunt het bedrag uitsluitend contant betalen of u kunt een eenmalige incasso ondertekenen.
• Het abonnementsbedrag kan ieder jaar herzien worden op basis van het indexcijfer voor alle volwassen
  werknemers van de regelingslonen.

Voor vragen over Onderhoud & Service kunt u mailen naar onderhoud@jenshaarden.nl of bellen met 079 593 1217.